Oldtimertreff

Oldtimertreff im Nachbarort

Oldtimerausstellung Bandit Kawa

Oldtimerausstellung Bandit Kawa

Fotoshooting

Fotoshooting ganz spontan.

Bandit und Kawa in der Sonne

Bandit und Kawa in der Sonne

Hinterreifen Bandit

Bandit Sitzbank

Auspuff Endrohr